Norges Grunnlov vedtas, Christian Frederik velges til konge - 17. mai

 
TilbakeTidslinje.html