Elevoppgaver 1.-2. trinn

 

Kielfreden

Stormannsmøtehttp://mossekonvensjonen1814.no/Mossekonvensjonen1814/Elevarkstormannsmotet.pdf

Edsavleggelse og kirkevalg

Riksforsamlingen

17. mai

Christian Frederikhttp://mossekonvensjonen1814.no/Mossekonvensjonen1814/Christian_frederik.pdf